top of page

Sistem de prognoză și avertizare a riscurilor biotice la culturile de orz, ovăz și rapiță – SYCPE

Actualizată în: 24 ian.

Informații generale:


Proiect: Sistem de prognoză și avertizare a riscurilor biotice la culturile de orz, ovăz și rapiță

Suport financiar: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,

Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), Program P2 - Creșterea competitivitătii economiei românești prin

cercetare, dezvoltare și inovare; Subprogram 2.1 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și

inovare


Tip proiect: Proiect de transfer la operatorul economic

Număr de contract: 112PTE/2022

Perioada: 2022 – 2024

 

Proiect

Scopul Proiectului SYCPE este reducerea pierderilor la culturile de orz, ovăz și rapiță din cauza

factorilor de risc biotici printr-o abordare inteligentă presupunând efectuarea tratamentelor

fitosanitare numai la momentul potrivit, totodată protejând solul și biodiversivitatea, evitând risipa

prin aplicarea lor excesivă și poluarea difuză cu substanțe agrochimice care reprezintă o amenințare pentru sol și pânza freatică.

Obiectivul general al Proiectului este alinierea la obiectivele Comisiei Europene de reducere a

impactului utilizării pesticidelor asupra solului prin dezvoltarea unui sistem de prognoză și avertizare timpurie cu potențial de exploatare comercială ca produs. Proiectul va reuni competențele Syswin Solutions în domeniul tehnologiei IoT aplicate agriculturii de precizie și competențele Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Plantelor.

Inovația sistemului SYCPE constă în integrarea modulelor de calcul și analiză a riscului, reprezentate

de dăunătorii specifici. Sistemul de alertă va fi axat pe elaborarea automată a buletinelor de

prognoză și avertizare, specializate pe cele trei culturi, la care se adaugă modele predefinite

armonizate cu legislația națională și internațională, privind tratamentele fitosanitare executate,

asigurându-se astfel trasabilitatea recoltelor obținute. Sistemul SYCPE, prin transferul său ulterior pe piață ca produs finit, ar putea fi un instrument important la îndemâna fermierilor.

 

Consorțiu


Coordonator: Syswin Solutions SRL, București, România

Partener: Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București, România

 

Etape

Etapa 1 - Elaborarea și demonstrarea funcționalității noului model propus.

30.06.2022 - 31.12.2022

Act.1.1. Elaborarea modelului experimental al noii soluții SYCPE – Inițiere.

 

Rezultate estimate

Evaluarea structurii hardware și software a modelului experimental. ♦ Stabilirea specificațiilor noului sistem. ♦ Dezvoltarea hardware și sofware a modelului experimental SYCPE. ♦ Preluarea bazelor de date și integrarea modelelor matematice de creștere/dezvoltare a agenților de dăunare. ♦ Adaptarea modelelor matematice aferente bolilor cauzate de agenți patogeni specifici pentru

culturile de rapiță, orz, respectiv ovăz. ♦ Adaptarea modelelor matematice aferente stadiilor de

dezvoltare a insectelor dăunătoare în culturile de rapiță, orz și ovăz. ♦ Adaptarea modelelor

matematice de prognoză a stadiilor BBCH aferente culturilor de rapiță, orz și ovăz. ♦ Integrarea a 15 modele matematice de prognoză și avertizare (9 boli, 3 dăunători și stadiul BBCH al celor trei culturi). ♦ Definirea integrală a proceselor care vor fi efectuate la nivelul de achiziție de date.

Rezultate realizate

Toate activitățile asumate au fost îndeplinite.

 

Etapa 2 – Demonstrarea funcționalității și realizarea noului produs SYCPE în mediu industrial.

01.01.2023 – 31.12.2023

Act.2.1. Finalizarea elaborării modelului experimental și Demonstrarea funcționalității și validarea în condiții de laborator a modelului propus.

Act.2.2. Elaborarea referențialului inițial (caiet de sarcini – varianta inițială).

Act.2.3. Diseminarea rezultatelor de cercetare industrială.

Act.2.4. Realizarea prototipului SYCPE – Inițiere.

Act.2.5. Inițierea experimentarii în mediu industrial a prototipului SYCPE.

 

Rezultate estimate


Finalizarea modelului experimental. ♦ Testarea componentelor hardware și software ale modelului experimental și aplicarea modelelor matematice în condiții de laborator. ♦ Generarea și aplicarea de scenarii de testare pentru modulele hardware și software. ♦ Integrarea software a modelelor matematice dezvoltate și adaptate de ICDPP. ♦ Generarea de teste specifice pe o bază de date cu informații experimentale deținute de companie. ♦ Validarea modelului experimental. ♦ Elaborarea referențialului pentru componentele hardware și software ale prototipului SYCPE. ♦ Elaborarea referențialului pentru modulele de modelare matematică. ♦ Realizarea componentelor hardware și software ale prototipului SYCPE. ♦ Testare și demonstrare prototip. ♦ Monitorizarea datelor experimentale provenite de la senzori; analiza și interpretarea datelor măsurate. ♦ Redactarea unei lucrări Științifice.

Rezultate realizate


Toate activitățile asumate au fost îndeplinite. Lucrarea științifică „Determining method for the phenological stage of spring established crops of Hordeum vulgare L., Hordeum distichon L., and Avena sativa L., by using atmospheric temperature”, autori Viorel Fătu, Carmen-Mihaela Botea, Roxana Zaharia, Cristina Fătu, Răzvan Ungurelu, Gaudențiu Vărzaru, Roxana Tulea, a fost acceptată pentru publicare în ISB-INMA TEH Agricultural and Mechanical Engineering.

 

Etapa 3 – Testarea și validarea noului produs SYCPE în mediu industrial.

01.01.2024 – 20.06.2024

Act.3.1. Finalizarea realizării și experimentării prototipului. Demonstrarea și validarea în mediu industrial a prototipului SYCPE.

Act.3.2. Elaborarea manualului SYCPE pentru pregătirea de aplicare în piață.

Act.3.3. Activități de inovare și activități suport – Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Depunere cerere brevet.

Act.3.4. Diseminarea rezultatelor de dezvoltare experimentală.

 

Rezultate estimate


Finalizarea testării și validării noului produs SYCPE în mediul industrial ♦ Asigurarea și urmărirea

sistemului de comunicații al prototipului ♦ Monitorizarea datelor experimentale provenite de la

senzori ♦ Analiza și interpretarea datelor măsurate și compararea cu referențialul definit ♦

Demonstrarea prototipului în condiții industriale (TRL6) ♦ Elaborarea manualului pentru

componentele hardware și software ale SYCPE ♦ Elaborarea manualului pentru datele de referință

ale SYCPE ♦ Scrierea și depunerea cererii de brevet ♦ Redactarea unui articol științific ♦ Alte activități de diseminare: participare la un eveniment, website proiect, roll-up, flyere.


Rezultate realizate


Proiect în derulare.

 

Diseminare

Informarea publicului cu privire la demararea Proiectului SYCPE, soluțiile propuse și utilizatorii țintă a fost făcută cu prilejul manifestării științifice „Digitalizarea protecției plantelor - provocări și

perspective în România” organizată de Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu –

Șișești” – Secția Cultura Plantelor de Câmp în data de 22 septembrie 2022, București.

 

30 august – 3 septembrie 2023, FarmConnect România, Slobozia


În cadrul celei de a doua ediții a Târgului FarmConect România, care a fost găzduit de Municipiul Slobozia, a fost prezentat participanților Proiectul SYCPE de către partenerul Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Plantelor. În fața Roll-upului tematic, vizitatorilor, printre care am fost onorați și de prezența vicepreședintelui Dr. Ing Aurel Florentin Badiu al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, le-au fost prezentate obiectivele proiectului și beneficiile așteptate, de către Drd.Ing. Viorel Fătu.
 

7 - 10 septembrie 2023, Agroalim, Arad


Syswin Solutions a participat la Agromalim, cea mai mare expoziție de profil din vestul României și una dintre cele mai importante la nivel național, cu un stand în cadrul căruia a fost prezentat vizitatorilor Proiectul SYCPE. Drd. Ing. Răzvan Ungurelu, Directorul Proiectului, a prezentat beneficiile economice pentru agricultori cât și consecințele benefice pentru mediu în cazul implementării unor astfel de sisteme.
 

5 - 6 octombrie 2023, Simpozion Internațional ISB-INMA TEH’ 2023, București


O lucrare cu titlul “Metodă de determinare a stadiului fenologic la culturile de Hordeum vulgare L., Hordeum distichon L. si Avena sativa L., înființate în primavară prin utilizarea temperaturii atmosferice” a fost prezentată în cadul Simpozionului Inernațional ISB-INMA THE 2023, care s-a desfășurat în cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București. Lucrarea a fost susținută de Drd. Ing. Viorel Fătu, Responsabil Proiect din partea partenerului Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Plantelor prin prezentarea Posterului cu același titlu 

16 noiembrie 2023, Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, ICDPP București

În cadrul Sesiunii găzduite de Aula Magna a Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS) Drd. Ing. Viorel Fătu, Responsabil de Proiect din partea partenerului ICDPP, a susținut o prezentare cu titlul Sistem de prognoză și avertizare a riscurilor biotice la culturile de orz, ovăz și rapiță. Au fost prezentate nu numai Scopul și obiectivele Proiectului SYCPE, dar și Rezultatele și Concluziile obținute în cadrul celor două etape derulate până în prezent.
164 afișări0 comentarii

Commenti


bottom of page