Parteneriat Syswin – SCDA-Turda Inovație în agricultura românească

Syswin Solutions aduce inovația cât mai aproape de agricultura românească prin startul unui parteneriat cu Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda.
Agricultura inteligentă, prin aplicarea tehnologiei informației și cu ajutorul internetului, se așteaptă să revoluționeze peisajul agricol global, făcându-l mai eficient si mai productiv din punct de vedere al resurselor.
La nivel european se poate observa o dezvoltare din ce in ce mai mare în utilizarea conectivității instrumentelor agricole, conducând astfel la progrese importante în practicile agricole.
Parteneriatul cu SCDA Turda, reprezintă un pas important în evoluția agriculturii inteligente din România, fiind posibilă monitorizarea culturilor, alimentând astfel nevoia pentru informare în timp real asupra condițiilor de mediu, tratamentelor specifice și fertilizarea culturilor românești.

SysAgria monitorizează parametrii vitali ai solului, aerului și luminii și identifică problemele ce pot apărea, printr-o serie de algoritmi inteligenți care analizează datele obținute și oferă posibilitatea integrării unor sisteme automate de comandă și control, pentru a funcționa ca element de decizie și acționare în timp util asupra sistemelor automate de irigație, fertilizare și a sistemelor de recoltare, precum și în cazul solariilor și serelor.

“Am creat parteneriatul cu SCDA Turda ca urmare a dorinței noastre comune de a pune la dispoziția agricultorilor din județele Alba, Mureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Sibiu, Satu-Mare și Cluj un echipament SysAgria perfect calibrat pentru culturile din aceste județe, specificul lor fito-sanitar, precum si adaptat climatului zonal. Astfel, cercetătorii din cadrul institutului agricol, primesc permanent date prin intermediul SysAgria, care este montat în câmpurile experimentale, în timp real, din sol și aer, precum și date cu privire la evoluția plantelor. Datele generate vor calibra soft-ul la nivel de detaliu, pentru ca fermierii din zona de responsabilitate a SCDA Turda, care achiziționează echipamentul, să aibă acces la informații reale, care să ajute în mod efectiv calitatea actului agricol.”, afirmă Adrian Zarnescu (Chief Technology Officer).

Mai multe informatii despre SysAgria puteti afla extrem de usor, doar accesand site-ul nostru: https://www.syswinsolutions.com/solutions/sysagria/

Syswin Solutions makes big steps in innovating Romanian agriculture by starting a partnership with Turda Agriculture Research and Development Institute.Internet of Things new technologies are means by which Smart agriculture expects to revolutionise global agriculture, making it more efficient and productive as a way to produce more and better.Europe-wide, there is an increasing trend of using connectivity for agricultural instruments, leading to significant progress in smart farming practices.

The partnership with SCDA Turda represents an important step in the evolution of smart farming in Romania, as it is possible to monitor crops, thus enhancing the need for real-time information on environmental conditions, specific treatments and fertilization of Romanian agriculture.

SysAgria monitors the vital parameters of soil, air and light while identifying the problems that may arise, using a series of intelligent algorithms which analyze obtained data and the possibility of integrating automated and control systems, to act as a decision maker right on time on automatic irrigation, fertilization and harvesting systems, as well as to solariums and greenhouses.

“We launched the partnership with SCDA Turda as a result of our common desire to offer farmers from Alba, Mureş, Sălaj, Bistrita-Năsăud, Sibiu, Satu-Mare and Cluj, the advantage of using SysAgria equipment which is specially calibrated for the crops in these counties and adapted exactly to the zonal climate.

SysAgria was installed in the experimental fields and is continuously sending real time data, to the researchers at the agricultural institute, about soil and air, as well as data on plant development. The generated data will calibrate the software on a detail level and this way, farmers in the SCDA Turda monitored area, who already acquired  our equipment, will have access to real information that actually helps the quality of the agricultural act.” says Adrian Zarnescu – Chief Technology Officer.

Please find more information about SysAgria by visiting our website: https://www.syswinsolutions.com/solutions/sysagria/

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. If you would like to withdraw your consent or learn more about the cookies we're using on this website, please visit our Cookies Policy page.

Close