SysAgria Arad Livadă de aluni / Hazel orchard

O noua instalare SysAgria, la Arad

Tipul culturii = livadă de aluni

Parametrii monitorizați = umiditatea relativă a aerului, temperatura aerului, evapotranspirația la nivelul frunzei, temperatura la nivelul frunzei, radiația solară, cantitatea de precipitații, pH-ul solului, electroconductivitatea solului, temperatura solului, umiditatea solului.

Pe baza parametrilor mai sus enumerați, se realizează, pe de o parte, o monitorizare atentă a procesului de dezvoltare a alunului, iar pe de altă parte se pot realiza predicții, evalua eventuale pierderi/producții, lua măsuri de prevenție etc. Dat fiind faptul că alunul este un arbust ce preferă, de regulă, zonele puțin umbrite, umede și soluri mai bazice, informațiile furnizate de Sysagria sunt mai mult decât relevante pentru o monitorizare și administrare inteligente a unei astfel de livezi.

New implementation of SysAgria in Arad

The type of culture: Hazel orchard

Monitored parameters = relative air humidity, air temperature, leaf evapotranspiration, leaf temperature, solar radiation, precipitation amount, soil pH, soil electroconductivity, soil temperature, soil moisture.

On the one hand, based on the above mentioned parameters, a careful monitoring of the process of hazelnut development is carried out and, on the other hand, predictions can be made, possible losses / productions can be evaluated, enabling preventive measures, etc. Given that hazelnut is a shrub, which usually tends to prefer less shady areas, with wet and more basic soil, the information provided by Sysagria is more than relevant for intelligent monitoring and management of such orchards.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. If you would like to withdraw your consent or learn more about the cookies we're using on this website, please visit our Cookies Policy page.

Close