hqporn

SysAgria Călărași Soia & Porumb/Soy & Corn

În județul Călărași au fost instalate două stații SysAgria, pentru monitorizarea a două culturi diferite: o stație într-o cultură de soia și cealaltă în cultura de porumb. În momentul de față aceste stații sunt cele mai complexe dispozitive de tip SysAgria instalate, ”Stația 1” însumând 29 de parametrii măsurați, iar ”Stația 2” nu mai puțin de 24 de indicatori.

În cadrul culturii de porumb, pe lângă rolul de analiză a stării plantelor, SysAgria joacă și rolul de stație meteo standard, furnizând informații adiționale despre starea vremii (viteza și direcția vântului, presiunea atmosferică, nivelul radiației solare, temperatură și umiditate). Totodată, un alt aspect inedit este și monitorizarea culturii prin măsurarea mai multor parametrii pe 3 niveluri diferite, atât în sol, cât și în aer. Dat fiind faptul că porumbul este o cultură de talie mare, de interes ridicat și cultivată pe suprafețe în general mai extinse față de alte culturi, costurile implicate sunt de anvergură: fertilizarea și pierderile pot avea în acest caz un impact considerabil asupra fermierului. Așadar, monitorizarea solului la 3 adâncimi diferite (prin informații despre pH, electroconductivitate și așa mai departe) conduce la realizarea unei imagini mult mai specifice asupra sănătății solului, a nevoilor plantei și implicit oferă o unealtă prin care se pot lua decizii rapide și eficiente (fertilizare, irigare etc). Prin analogie, aceste aspecte se pot răsfrânge și în cazul culturii de soia, unde este instalată cea de a doua stație SysAgria. Fiind o plantă destul de pretențioasă, a cărei cultivare și creștere necesită de regulă o fertilizare intensă, aspect ce implică bineînțeles eforturi considerabile, este de la sine înțeleasă contribuția și nevoia soluției SysAgria.

Two SysAgria stations were installed in Calarasi County to monitor two different crops: a station in a soybean crop and the other in the corn crop. At the moment, these stations are the most complex SysAgria devices installed, “Station 1” with a total of 29 measured parameters, and “Station 2” with 24 indicators.

In the corn crop, SysAgria, besides analyzing the situation of plants, it also plays the role of a standard weather station, providing additional weather information (wind speed and direction, atmospheric pressure, solar radiation, temperature and humidity).At the same time, another innovative aspect is also the crop monitoring by measuring multiple parameters on three different levels in both soil and air.Given that corn is a large crop of high interest and cultivated on areas generally larger than other crops, the costs involved are far-reaching: fertilization and losses can have, in this case, a considerable impact on the farmer. Therefore, soil monitoring at 3 different depths (through pH, ​​electroconductivity, etc.) leads to a much more specific image of soil health, plant needs and implicitly provides a tool for quick and effective decisions (fertilization, irrigation, etc.). By analogy, these aspects can also be reflected in the soybean crop, where the second SysAgria plant is installed. Being a rather demanding plant, whose cultivation and growth usually require intensive fertilization, which of course involves considerable efforts, the contribution and need of SysAgria’s solution is understandable.

vidz78

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. If you would like to withdraw your consent or learn more about the cookies we're using on this website, please visit our Cookies Policy page.

Close